Adatkezelési tájékoztató

A Debt-Invest Zrt. (Továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő), számára kiemelt fontosságú cél az általa kezelt személyes adatok védelme, egyúttal elkötelezett amellett, hogy biztosítsa az adatkezeléssel érintettek személyek információs önrendelkezési jogát a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A Társaság a személyes adatok kezelése során, az alábbi elvekben rögzített módon – figyelemmel az „elszámoltathatóság szuperelvére” – biztosítja, hogy:

 • a személyes adatok kezelésére jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kerüljön sor;
 • a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általa kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak;
 • a Társaság által kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A Társaság minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a pontatlan személyes adatokat törölje vagy helyesbítse;
 • kizárólag olyan formában tárolja a személyes adatokat, amely az érintettek azonosítását csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes tájékoztatást az alábbi adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák:

ÉRDEKMÉRLEGELÉS

 • Érdekmérlegelési teszt

  A Társaságra engedményezett követelések behajtása céljából történő adatkezelés vonatkozásában

 • Érdekmérlegelési teszt

  A Társaság által megbízás alapján kezelt követelések behajtása céljából történő adatkezelés vonatkozásában

 • Érdekmérlegelési teszt

  Telefonhívások rögzítésével kapcsolatos adatkezelés nem panasz tárgyú hívások vonatkozásában

 • Érdekmérlegelési teszt

  A Földhivatali-nyilvántartásból történő adatkéréssel kapcsolatban megvalósuló adatkezelés vonatkozásában