A www.debt.hu weboldal kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő egyedi adatkezelési tájékoztatója.

A továbbiakban bemutatásra kerülő adatkezelési tevékenység jellemzői, körülményei az „ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ”-ban foglaltakkal együtt értelmezendők.

Milyen célból történik a személyes adatainak kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy a www.debt.hu weboldal „KAPCSOLAT” megnevezésű menüpontja alatt biztosított elérhetőségeken keresztül bármikor kapcsolatba léphessen velünk, ennek során általános jellegű kérdéseivel fordulhasson hozzánk, Társaságunk pedig azzal összefüggésben tájékoztatást nyújtson az Ön számára.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatkezelési tevékenység során a Társaság az Ön nevét, E-mail címét, telefonos elérhetőség megadása esetén a telefonszámát/telefax számát, amennyiben rendelkezésre bocsátja, úgy a levelezési címét, az üzenetének tárgyát, a megkeresésben Ön által megadott és személyes adatnak minősülő valamennyi adatot és információt, továbbá a megkeresés és a tájékoztatás időpontját, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A jelen adatkezelési tevékenység jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Meddig tároljuk a személyes adatait?

A Társaság az érintett személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megkeresésében foglaltak megválaszolásáig kezeli.

Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ki fér hozzá a kezelt személyes adatokhoz, kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik munkakörüknél fogva a tájékoztatásnyújtással, annak elkészítésével, megküldésével érintettek és kizárólagosan jogosultak.

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek továbbításra a személyes adatai.

Milyen adatfeldolgozók igénybevételére kerül sor?

A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság az alábbi adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe.

 • Tárhelyszolgáltató tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe. Az adatfeldolgozó megnevezése:
  Pannon Set Bt. – weblap üzemeltető
  Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
  Pannon Set Bt.:
  weblap: http://responsive.siteset.hu/
  cím: 1117 Budapest, Fehérvári út 24. IV/1
  telefon: +36 1 789 0575
  e-mail: ps@ps.hu
 • Honlap szerkesztési tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe. Az adatfeldolgozó megnevezése:
  Studio3way Kft. – weblap design
  Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
  Studio3way Kft.:
  Weblap: http://www.s3w.hu/
  Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/C
  Telefon: +36 70 946 7885, +36 30 718 2342
  E-mail: kovacs.erik@s3w.hu
 • A kapcsolatfelvétellel és általános tájékoztatásnyújtással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység során a Társaság az alábbi postai kézbesítő tevékenységet, mint technikai műveletet végző adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe. Az adatfeldolgozó megnevezése:
  Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463)
  Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
  Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  Telefonszám: + 36 1 767 8200
  E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
  Webcím: http://www.posta.hu

Az adatfeldolgozó megnevezése:
Mail Services Kft. (Székhely: 1158 Budapest, Petrence u. 96., cégjegyzék-szám: Cg. 01-09-915028)
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Cím: 1158 Budapest, Petrence u. 96.
Telefonszám: + 36 30 955 5218
E-mail cím: info@mailservices.hu
Webcím: https://mailservices.hu/