DEBT-INVEST Zrt. tájékoztató Fizetési Moratóriumról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel („Rendelet”) elrendelte, hogy a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló kölcsön és hitelszerződések alapján már folyósított, illetve rendelkezésre bocsátott kölcsönökből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére fizetési haladékot („Fizetési moratórium”) kapnak a hitelfelvevő Adósok 2020. december 31. napjáig.

2020. december 22. napján közzé tett 637/2020 (XII. 22.) Korm. rendelet alapján változatlan formában meghosszabbításra került a Fizetési moratórium.

A 2021. június 9. kelt 317/2021. (VI. 9.) számú Korm. rendelet alapján változatlan formában meghosszabbításra került a Fizetési moratórium 2021. szeptember 30. napjáig.

A Rendelet alapján a fizetés felfüggesztése minden hitelfelvevő ügyfélre automatikusan vonatkozik, amennyiben az ügyfél másként nem rendelkezik.

Ez azt jelenti, hogy a hitelszerződésük alapján 2020. március 19-én vagy ezt követően 2021 szeptember 30-ig esedékessé váló fizetési kötelezettségeiknek 2021 szeptember 30-ig nem kell eleget tenniük, ugyanakkor a hitelszerződésük futamideje ezen időszakkal meghosszabbodik.

Amennyiben társaságuk

  • jelenleg igénybe veszi a fizetési moratóriumot és továbbra is élni szeretne vele, erre a kormányrendelet következtében, 2021. szeptember 30-ig továbbra is változatlan feltételekkel lehetősége van, Önnek nincs további teendője
  • jelenleg igénybe veszi a fizetési moratóriumot, de a továbbiakban mégis törleszteni kívánja a hitelét, abban az esetben, a csatolt nyilatkozatot kell visszaküldenie a törlesztési szándékáról (azaz kilépni a moratóriumból)
  • korábban már nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal és továbbra is törleszteni kívánja a hitelét, akkor ez a korábbi nyilatkozata továbbra is érvényben marad, Önnek nincs további teendője,
  • korábban már nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal, de a Társaság élethelyzete úgy alakul, hogy mégis szeretné igénybe venni törlesztésének szüneteltetését (azaz belépni a moratóriumba), abban az esetben a csatolt nyilatkozatot kell visszaküldenie a moratóriumba való belépésről

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy a fizetési kötelezettségei nem kerülnek elengedésre, a moratórium, azaz a fizetési haladék egy elővigyázatossági intézkedés, melynek célja, hogy az átmeneti likviditási nehézségek ne eredményezzenek tartós és elmélyülő gazdasági problémákat.

A szerződésekben és üzletszabályzatokban előírt egyéb feltételek továbbra is hatályban vannak és azok betartása szükséges. A fizetési haladék lejárata után az adósoknak teljesíteniük kell az elmaradt törlesztéseket.

A fentiekkel kapcsolatosan, és egyéb kérdéseik kapcsán munkatársaink állnak szíves rendelkezésükre.
Budapest, 2021. július 1.

Üdvözlettel,

DEBT-INVEST Zrt.