DEBT-INVEST Zrt. tájékoztató Fizetési Moratóriummal kapcsolatos teendőkről

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel („Rendelet”) elrendelte, hogy a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló kölcsön és hitelszerződések alapján már folyósított, illetve rendelkezésre bocsátott kölcsönökből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére automatikusan fizetési haladékot („fizetési moratórium”) kapnak a hitelfelvevő Adósok 2020. december 31. napjáig.

Az MFB Zrt. 2020. március 20-án kiadott tájékoztatása szerint a világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében támogatja és széles körben alkalmazza a Kormány fent hivatkozott Rendeletében foglaltakat.

A bejelentés szerint az Önök részére nyújtott saját, illetve az MFB Zrt. által biztosított forrású ügyletekre

teljes körűen érvényes a rendeletben megfogalmazott fizetési moratórium.

A Rendelet alapján a fizetés felfüggesztése 2020. december 31. napjáig minden hitelfelvevő ügyfélre automatikusan vonatkozik, amennyiben az ügyfél másként nem rendelkezik.

Ez azt jelenti, hogy a hitelszerződésük alapján 2020. március 19-én vagy ezt követően 2020. december 31-ig esedékessé váló fizetési kötelezettségeiknek 2020. december 31-ig nem kell eleget tenniük, ugyanakkor a hitelszerződésük futamideje ezen időszakkal, azaz előreláthatólag 9-10 hónappal meghosszabbodik.

Amennyiben a Kormány által elrendelt fizetési moratóriummal élni kívánnak, nincs további teendőjük a Társaságunk irányába.

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy az ezévi fizetési kötelezettségei nem kerülnek elengedésre, a moratórium, azaz a fizetési haladék egy elővigyázatossági intézkedés, melynek célja, hogy az átmeneti likviditási nehézségek ne eredményezzenek tartós és elmélyülő gazdasági problémákat.
A szerződésekben és üzletszabályzatokban előírt egyéb feltételek továbbra is hatályban vannak és azok betartása szükséges. A fizetési haladék lejárata után az adósoknak teljesíteniük kell az elmaradt törlesztéseket.

A Rendelet pontos végrehajtási rendelkezései még nem ismertek, a rövidesen megjelenő részletes szabályozás értelmében a DEBT-INVEST Zrt. a lehető leggyorsabban átállítja folyamatait és rendszereit, hogy mind az érintett hitelek, mind a hiteltörlesztések esetében az új kormányrendeletnek (és majd a még szükséges és várható jogszabályoknak is) megfelelően járhasson el.

Mit tegyen, ha nem akar élni a hiteltörlesztés felfüggesztésével?

A Rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek a szerződés szerinti törlesztéseiket változatlanul, az eredeti szerződési feltételek és kondíciók alapján teljesítsék, ezzel elkerülve az esetleges későbbi törlesztőrészlet növekedését vagy futamidő hosszabbodást.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben nem kívánnak élni a fizetési moratórium adta lehetőséggel, és a hitelszerződésükben foglalt fizetési kötelezettségeiknek továbbra is a hitelszerződés rendelkezéseinek megfelelően szeretnének eleget tenni, kérjük, töltsék ki a csatolmányban található Nyilatkozatot és aláírását követően először elektronikus úton (fénykép vagy szkennelt dokumentum formájában) a hitel@debt.hu e-mailcímre.

A nyilatkozatot kérjük eredeti formában postai úton a Társaságunk székhelyére (DEBT-INVEST Zrt., 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/a) megküldeni szíveskedjenek.

A fentiekkel kapcsolatosan, és egyéb kérdéseik kapcsán munkatársaink állnak szíves rendelkezésükre.
A jelenlegi rendkívüli járványhelyzetre tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a felfüggesztés kapcsán felmerülő további kérdések vagy ügyintézés céljából az elektronikus és telefonos csatornáinkat vegyék igénybe.

Budapest, 2020. március 20.
Üdvözlettel,
DEBT-INVEST Zrt.