Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

A hitelmoratóriumban részt vehetnek azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen A DEBT-INVEST Zrt. székhelyén (North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet.), vagy elektronikus levél formájában a hitel@debt.hu email címen.

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.

A fentiek értelmében tehát a jelenlegi fizetési moratórium (a továbbiakban: Moratórium 2) 2021. október 31. napjáig meghosszabbításra került.

Amennyiben jogosult a Moratórium 2-re, úgy 2021 október 31-ig esedékessé váló fizetési kötelezettségeiknek 2021 október 31-ig nem kell eleget tenniük, ugyanakkor a hitelszerződésük futamideje ezen időszakkal meghosszabbodik.

Az „új” hiteltörlesztési moratórium (a továbbiakban Moratórium 3) 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig tart.

Az „új” hiteltörlesztési moratórium (a továbbiakban Moratórium 3) 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig tart.

  • a fizetési haladék fenntartására a moratórium alatt álló Adósnak kérelmet szükséges benyújtania a hitelező részére;
  • a kérelmet az az Adós nyújthat be, aki/amely jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a fizetési moratóriummal, azaz jogosult volt a Moratórium 2-re, és 2021. szeptemberben rendelkezik lejárt tőke- kamat- vagy díjtartozással;
  • a kérelem benyújtására az Adós az alábbi esetben jogosult:

    „a vállalkozás tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést”

    A jogosultsági feltételekről az Adósnak nyilatkozatban azt is ki kell jelentenie, hogy a jogosultságot alátámasztó okiratokkal vagy más bizonyító erejű dokumentumokkal rendelkezik.

Amennyiben az Adós a Moratórium 3. időszakában fenn kívánja tartani a fizetési moratóriumot, akkor

2021. október 1. és 31. napja között

a 6/2021. (IX.15.) MK rendelet 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat alkalmazásával (jelen tájékoztató levelünk mellékleteként csatoljuk) valamennyi szerződése vonatkozásában nyilatkoznia szükséges. A Kérelem benyújtására személyesen vagy email formájában formában a hitel@debt.hu email címen van lehetőség.

A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő. Amennyiben az Adós a jogvesztő határidőn belül nem nyilatkozott a moratórium fenntartásáról, később erre már nincs lehetősége.

A Moratórium 3. igénybevétele ugyanakkor nem zárja ki, hogy az Adós a Moratórium 3. időszakában fizetést teljesítsen.

Tájékoztatjuk továbbá Ügyfeleinket, hogy a fizetési kötelezettségei nem kerülnek elengedésre, a moratórium, azaz a fizetési haladék egy elővigyázatossági intézkedés, melynek célja, hogy az átmeneti likviditási nehézségek ne eredményezzenek tartós és elmélyülő gazdasági problémákat.

A szerződésekben és üzletszabályzatokban előírt egyéb feltételek továbbra is hatályban vannak és azok betartása szükséges. A fizetési haladék lejárata után az adósoknak teljesíteniük kell az elmaradt törlesztéseket.

A fentiekkel kapcsolatosan, és egyéb kérdéseik kapcsán munkatársaink állnak szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2021. szeptember 20.

Üdvözlettel,
DEBT-INVEST Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk!

Társaságunk a Fizetési moratóriummal (beleértve a Moratórium1 és a Moratórium2 időszakot) érintett ügyfelek részére az alábbi tájékoztatást nyújtja:

A Fizetési moratóriummal érintett hitel-, kölcsönszerződések (Szerződés) a Fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult feltételekkel kötik a feleket (Szerződésmódosulás), mely a törlesztőrészletek nagyságának változatlanságára vonatkozó szabály alapján azt eredményezi, hogy a Szerződések futamideje – akár jelentősen –meghosszabbodik.

Ügyfeleink érdekében – összhangban az MNB elvárásával:

  • amennyiben a Szerződésmódosulással érintett adós jelzi azon szándékát, hogy a Fizetési moratóriumra tekintettel megállapított,annak során felhalmozódott kamat-és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, a DEBT-INVEST Zrt. ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért díjat, illetve elő- és végtörlesztési díjat nem számít fel.
  • amennyiben a Szerződésmódosulással érintett adós jelzi azon szándékát, hogy a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban meghatározott törlesztőrészlet összegénél magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, a DEBT-INVEST Zrt. az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel.

A DEBT-INVEST Zrt. a fentiekben foglaltakat 2022. december 31. napjáig biztosítja az érintett Ügyfelek számára.

MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program

A piaci versenyben fontos, hogy vállalkozása megfelelő finanszírozási háttérrel rendelkezzen.

MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK
KRÍZIS HITEL

A Program kidolgozásával az MFB célja, hogy a COVID-19 krízishelyzetből fakadó gazdasági hatásokat, veszteségeket csökkentse.

KAVOSZ SZÉCHENYI MIKROHITEL

Kifejezetten a hazai mikro-, és kisvállalkozások fejlődését segítő állami kamat-, kezelési költség- és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatásban részesített beruházási hitel.