A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozókkal kapcsolatos további információk

Adatfeldolgozók igénybevétele

A Debt-Invest Zrt. jogosult arra, hogy – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása és az Ügyfelek tájékoztatása mellett – egyes adatkezelési feladatok végrehajtásával Adatfeldolgozót bízzon meg.

A Társaság kizárólag olyan Adatfeldolgozót vesz igénybe, amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés jogszabályi előírások szerinti végzése vonatkozásában.

A Debt-Invest Zrt. kizárólag az adatfeldolgozási feladat ellátásához szükséges mértékben, és időtartamig továbbítja az érintett személyes adatait az Adatfeldolgozó részére, mely adatokat az Adatfeldolgozó köteles visszajuttatni és/vagy törölni az adatfeldolgozói minősége megszűnésekor.

A Társaság által igénybe vett Adatfeldolgozókkal kapcsolatos információkat az alábbiakban ismerheti meg, valamint további tájékoztatást a Társaság megadott elérhetőségein kaphat.

A Társaság nevében és utasításai alapján eljáró adatfeldolgozók az adatkezelés jellemzőinek megfelelően az alábbi tevékenységekben vesznek részt:

Név Székhely Tevékenységi kör
ExpedIT (rendszergazda) Informatikai Tanácsadó és Kommunikációs Kft. 1088 Budapest, Múzeum u. 1-3. IX. emelet Rendszertámogatói, adatbázis adminisztrátori szolgáltatás
Eurodoc 2000 Kft. 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2. Digitalizálás, irattárolási, iratkezelési és iratmegsemmisítési szolgáltatás
dr. Pap Tamás György Ügyvédi Iroda 1052 Budapest, Türr István U. 9. Fizetési meghagyásos eljárás indítása, annak jogerőre emelkedése esetén a végrehajtási eljárás megindítása, azok során a társaság képviselete.

Panaszkezelés.

Opennetworks Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 2. em. A hangrögzítést lehetővé tévő VOIP rendszer kialakítása, hanganyagok tárolása
Késmárki Szoftverfejlesztő és Rendszerszervező Kft. 1068 Budapest, Benczúr u. 47. Az adminisztrációt támogató informatikai rendszer (INDECS) üzemeltetése
Biblio-Markt Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Kemecsei út 46/D. Forgalmi értékbecslések készítése
Mógor Béla 3300 Eger, Nyíl utca 1. Forgalmi értékbecslések készítése
Hibácskó Zsolt Egyéni vállalkozó 2421 Nagyvenyim, Rákóczi utca 14/1 A követelések érvényesítése érdekében az érintettek megkeresése, teljesítésre felszólítás, teljesítésről egyeztetés.
Money Back Partner Kft 1214 Budapest, Merkúr utca 14. I. emelet 6 A követelések érvényesítése érdekében az érintettek megkeresése, teljesítésre felszólítás, teljesítésről egyeztetés.
Veres Gábor Egyéni Vállalkozó 6600 Szentes, Vásárhelyi út 15. II. épület A követelések érvényesítése érdekében az érintettek megkeresése, teljesítésre felszólítás, teljesítésről egyeztetés.
Vindicatio Kft. 1191 Budapest, Ady Endre út 42-44. III/7. A követelések érvényesítése érdekében az érintettek megkeresése, teljesítésre felszólítás, teljesítésről egyeztetés.
PORTÓ Budapest Kézbesítő és Szolgáltató Kft. 1137 Budapest, Pozsonyi út 40. alagsor Postaszolgáltatás
EUROPORTÓ Kézbesítő és Szolgáltató Betéti Társaság 1137 Budapest, Pozsonyi út 40. alagsor Postaszolgáltatás (Lebélyegzés)