RÓLUNK

Társaságunk azzal a törekvéssel alakult, hogy az akkori aktuális gazdasági helyzetben segítse a gazdasági élet stabil,  rugalmas és kiegyensúlyozott működését. Tevékenységünk a 6499’08 TEÁOR besorolású máshová nem sorolható egyéb pénzügyi közvetítés, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 2197/1998/F. határozata alapján, melyben a pénzintézeti tevékenységekre figyelemmel,  a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. Törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdésében felsorolt pénzügyi szolgáltatások közül pénzkölcsön nyújtására kaptunk engedélyt, forintban és devizában történő faktoring tevékenységre szóló üzletági korlátozással. A piaci igények folyamatos változása következtében jelenleg cégünk követeléskezeléssel- a lejárt kintlévőségek kezelésével, érvényesítésével, követelésvásárlással, valamint az erre vonatkozó engedély megszerzésével (PSZÁF EN-I-223-2010 -es határozata) 2011-től hitelnyújtással is állunk partnereink rendelkezésére.

Közgazdasági és jogi végzettségű vezetőink és munkatársaink a pénzügyi piacon cégfinanszírozás, faktoring, követeléskezelés területén is többéves tapasztalattal rendelkeznek. Munkánkat magasan kvalifikált, speciálisan szakosodott gazdasági szakértők segítik.

Tevékenységünk pénzügyi hátterét saját forrásaink mellett a magyar bankszektor több neves pénzintézetével kialakított együttműködésünk is biztosítja.

Társaságunk az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 2197/1998/F. határozata alapján, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. Törvény (Hpt.) szerint végzi pénzügyi szolgáltatói tevékenységét.

A Társaság tulajdonosára vonatkozó információk:

A befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonos neve: Boros Attila István

Tulajdoni hányad: 100 %
Szavazati hányad: 100%

A Hpt. 6. § (1) 104. pontjában foglalt, az 575/2013/EU rendelet I. cím 4. cikk 38. bekezdése alapján a Tulajdonossal „szoros kapcsolatban” álló személy:

  1. „szoros kapcsolat”: olyan helyzet, amelyben két vagy több természetes vagy jogi személyt kapcsolat fűzi egymáshoz bármely következő módon:

a) tulajdonosi részesedés formájában, amely egy vállal­kozás szavazati jogainak vagy tőkéjének 20 %-os vagy azt meghaladó részben közvetlen vagy ellenőrzés útján fennálló tulajdonlása;
b) ellenőrzés;
c) az a tény, hogy mindkettő vagy mindegyik ellenőrzési kapcsolat révén tartósan kapcsolódik ugyanahhoz a harmadik személyhez;

A hivatkozott jogszabályhely alapján nincs a Társaság tulajdonosával szoros kapcsolatban álló személy.