KÖVETELÉSKEZELÉS

Lakossági követeléskezelés

A mindennapokban bárkinél adódhatnak anyagi problémák, melyeket sok esetben közüzemi tartozások, kifizetetlen számlák, vagy elmaradt törlesztőrészletek követnek. Ezeket a különféle szolgáltató cégekkel vagy bankokkal szemben keletkezett tartozásokat kintlévőségeknek, követeléseknek nevezzük. Ami az ügyfélnek adósság, az a vállalkozás szemszögéből nézve követelés. A jogosult szolgáltató, illetve bank saját hatáskörében is tehet lépéseket annak érdekében, hogy hozzájusson követeléséhez. Ugyanakkor dönthet úgy is, hogy a követelését átruházza egy olyan pénzügyi vállalkozásra, mely eleve erre a feladatra szakosodott. Ehhez a lépéshez a tartozás visszafizetésére kötelezett adós hozzájárulása nem szükséges.

A követelés átruházásával a jogosult helyébe tehát a követeléskezelő pénzügyi vállalkozás lép. A felhalmozódott tartozást innentől fogva már nem a közüzemi szolgáltató vagy a bank felé kell visszafizetni, hanem annak a követeléskezelő cégnek, amely a kintlévőséget átvette.

Mit kell tudni a Debt-Invest Zrt.-ről?

A Debt-Invest Zrt. magyar tulajdonban álló banki hiteltartozásokat is kezelő szervezet, amely tevékenységét MNB engedély alapján és a fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelően végzi, amelyről további információ érhető el a pénzügyi intézmény honlapján, valamint az MNB oldalán a piaci szereplők keresése menüpontban.

http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese

A követeléskezelés terén jelentős tapasztalattal bíró Debt-Invest Zrt. olyan pénzügyi vállalkozás, mely adós ügyfeleivel a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően a sikeres együttműködésre, a partneri viszony kialakítására törekszik. Ideális esetben az adós fizetőképessége helyreáll és megkezdi tartozásának visszafizetését. Azonban, ha továbbra is anyagi gondok állnak fenn, akkor – az adós teherviselési képességét figyelembe véve – igyekszünk az adóssal közösen megtalálni a leginkább kedvező megoldást.

A kapcsolatlétesítés érdekében a Debt-Invest Zrt. munkatársai levél vagy telefonos megkeresés útján igyekeznek elérni az adós ügyfeleket. Ha az ügyfél részéről az együttműködés hiányzik, az ügyfél elérhetetlennek bizonyul, vagy elzárkózik a megegyezéstől, akkor az ügye jogi szakaszba lép, ami számára a későbbiekben többletköltségeket jelent. Az idő elteltével egyre nő az adósság, miközben a megoldási lehetőségek száma egyre korlátozottabb lesz. A jogi szakasz költségei csak akkor takaríthatók meg, ha az adós is a megoldásra törekszik.

Fentieket gondosan mérlegelve, kérjük, mielőbb vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal, ahol készséggel tájékoztatjuk Önt a lehetőségeiről, fizetési könnyítésekről! Munkatársaink várják megkeresését telefonon: +36 1 268 0000, emailben: debt@debt.hu, levélben vagy akár személyesen: North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet. Elérhetőségeinket az Önnek küldött levélben vagy a Kapcsolat menü alatt is megtalálja.

Felszólító levelet kaptam

Amennyiben Társaságunk felszólító levelet küldött az Ön részére, kérjük, hogy rendezze tartozását az abban foglaltaknak megfelelően.

Szíveskedjen a felszólító levélhez mellékelt Válasznyomtatványt kitöltve visszajuttatni részünkre, vagy a Követelésazonosító megadásával keresse ügyfélszolgálatunkat a  Kapcsolat menüpontban megadott elérhetőségeinken.

Elsősorban a jogi eszközök alkalmazása előtt – de természetesen azt követően is –amennyiben az Ön együttműködő hozzáállása következtében lehetőségünk van rá, felmérjük teherviselő képességét, jövedelmi és vagyoni helyzetét a tartozás kiegyenlítésének mindkét fél általi megfelelő ütemezése érdekében.
Fizetési könnyítés iránti kérelmét Társaságunk felé szóban és írásban egyaránt benyújthatja, az indoklással és dokumentumokkal alátámasztott írásbeli kérelemben foglaltak alapján több szempontból tudjuk mérlegelni a teljesítőképességét, így megalapozottabb döntést tudunk hozni a kérelem elbírálásakor.

Kérjük, hogy részletfizetési kérelmében elérhetőségeit pontosan tüntesse fel, hogy Társaságunka későbbiekben fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.
Kérjük, hogy a hátralékra vonatkozó panaszát (lehetőség szerint az azt alátámasztó dokumentumok másolatának megküldésével) felszólító levél átvételét követően haladéktalanul szíveskedjen jelezni.

A panaszkezelés során a vonatkozó jogszabályok illetve a Panaszkezelési Szabályzat szerint járunk el.

Fogyasztóvédelem

Az MNB és Társaságunk figyelmet fordít arra, hogy részt vegyen a fogyasztók pénzügyi tudatosságának fejlesztésében, annak érdekében, hogy a fogyasztók minél széleskörű ismeretekkel rendelkezhessenek pénzügyi döntéseik meghozatala során.

Ehhez segítséget nyújtanak az MNB honlapján megtalálható tájékoztatók, termékleírások, melyeket az alábbi címszavakra kattintva érhet el:

http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/

https://www.mnb.hu/letoltes/02-tajekoztato-eladosodas-nc-3.pdf

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing/hitelfelvetel/kozponti-hitelinformacios-rendszer

http://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodas-kockazatairol.pdf

Hasznos oldalak

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az internetes elérhetőségeket, melyek adós ügyfeleink számára hasznosak lehetnek.

Magáncsőd eljárás

A természetes személyek adósságrendezési eljárása az önként választható magáncsőd eljárás, melynek célja az adós fizetési képességének helyreállítása.

http://www.csodvedelem.gov.hu/

http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart-file/magancsod_osszefoglalo.pdf

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (Magyar Nemzeti Bank)

A Magyar Nemzeti Bank a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központot azzal a céllal hozta létre, hogy a pénzügyi termékeket vagy szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztókat támogassa egyrészt általános, széleskörű tájékoztatással, másrészt panaszaik vagy jogsérelmeik orvoslásával.

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/penzugyi-panasz

Pénzügyi Békéltető Testület (Magyar Nemzeti Bank)

A Pénzügyi Békéltető Testület a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, bíróságon kívüli, alternatív vitarendezési fórum, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a fogyasztók és az MNB által felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták rendeződjenek.

https://www.mnb.hu/bekeltetes

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A magánszemélyeknek joguk van ahhoz, hogy a Központi Hitelinformációs Rendszerben róluk nyilvántartott adatokba betekintsenek, azokat megismerjék.

http://www.bisz.hu/sajat-adatok-megismerese

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

www.naih.hu

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

A NET programhoz az a nehéz helyzetben lévő hiteladós csatlakozhat, aki a jogszabályi feltételeket teljesíti, és a jelzáloggal terhelt ingatlan is megfelel az előírásoknak.

www.netzrt.hu