Adatkezelési tájékoztató álláskeresők részére

A Debt-Invest Zrt. (Továbbiakban: Társaság) által meghirdetett munkakörök betöltésére irányuló kiválasztási eljárás során, az álláshirdetésre pályázók személyes adatainak kezelésére vonatkozik a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója.

I. Hogyan léphet kapcsolatba a Társasággal?

A Társaság, mint adatkezelő adatai:

Az adatkezelő megnevezése:
DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság

(DEBT-INVEST Zrt.)

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei:
Székhely/Postai cím: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A fszt.
Személyes ügyfélfogadás: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A fszt.

E-mail cím: debt@debt.hu
Webcím: www.debt.hu
Telefon: +36 1 268 0000

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Név: dr. Csepregi Balázs
Postai cím: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A fszt.
E-mail cím: adatkezeles@debt.hu
Telefon: +36 1 268 0000

II. Milyen forrásból jut hozzá a Társaság az adatokhoz?

A Társaság által kezelt adatok az alábbi forrásból származnak:

  • Közvetlenül az érintett (álláskereső), vagy a nevében eljárásra jogosult személy részéről;
  • Nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok részéről (Pl: internetes önéletrajz-adatbázisban található önéletrajzok; etc.);

III. A meghirdetett álláshely betöltésére irányuló toborzás céljából történő adatkezelés részletei

1. Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a hozzá közvetlenül beérkezett, illetve az internetes önéletrajz-adatbázisban található önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatok nyilvántartásba vétele és kiértékelése a kiválasztási eljárás során.

A Társaság gyakorlatában egyaránt előfordulnak a Társaság adatait megjelenítő, valamint anonim álláshirdetések is.

Az anonim álláshirdetések esetén a Társaság szem előtt tartja, hogy a pályázó kiszolgáltatott helyzetben van az információs önrendelkezési jogát tekintve.

Ennek következtében a Társaság kizárólag két cél esetében alkalmaz olyan álláshirdetést, amelyben nem tünteti fel a munkáltató nevét:

  • A Társaság nevének titokban tartása üzleti érdeket szolgál:

Például a Társaság új üzletágat hoz létre, új üzleti területen lép piacra, mely titokban tartása a konkurencia miatt a Társaság elemi érdeke.

  • A Társaság által meghirdetett pozíció megüresedésének titokban tartásához kapcsolódó érdek:

Például a Társaságnál aktuálisa betöltött munkakörre keresnek hatékonyabb munkaerőt, azonban a munkakört betöltő munkavállaló még nem került elbocsátásra. A Társaság érdeke, és etikai kötelessége egyaránt, hogy a munkavállaló ne az álláshirdetésből értesüljön munkaviszonya megszűnéséről.

2. Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

a) Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

A Társaság a pályázó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi adatokat.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Közvetlenül az érintett (álláskereső), vagy a nevében eljárásra jogosult személy részéről származó adat A pályázó neve (titulus/vezetéknév/kereszt név), az érintett képmása, lakcím (lakóhely/tartózkodási hely), postai értesítési cím (címhely/postafiók/postai szolgáltatóhely), telefonszám, E-mail cím, iskolai végzettségre/képzettségre vonatkozó személyes adatok, szakmai tapasztalatokra és korábbi munkahelyekre/gyakorlati helyekre vonatkozó személyes adatok, elismerésekkel/díjakkal összefüggő személyes adatok, nyelvismerettel kapcsolatos adatok, járművezetői engedéllyel kapcsolatos személyes adatok, érdeklődési körre vonatkozó személyes adatok, referencia/kísérőlevélben szereplő személyes adatnak minősülő adatok, a pályázati anyag kiállításának keltezése, a pályázat benyújtásának időpontja, a pályázó aláírása. A Társaság által betölteni kívánt álláshelyre történő kiválasztási eljárás befejezéséig.

Fenti adatok címzettjei: A pályázatok befogadásában, értékelésében és adminisztrációjában részt vevő adatfeldolgozó; az érintett képviseletében eljáró személy

b) Jogalap: Jogos érdek

A Társaság, a meghirdetett álláshely vonatkozásában megfelelő kvalitásokkal rendelkező pályázó általi betöltéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli az alábbi adatokat.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból származó adatok A Társaság által betölteni kívánt álláshellyel kapcsolatos, a pályázó szakmai életútjára vonatkozó adatok (Publikációk, előadások, szakdolgozatok) A Társaság által betölteni kívánt álláshelyre történő kiválasztási eljárás befejezéséig.

Fenti adatok címzettjei: A pályázatok befogadásában, értékelésében és adminisztrációjában részt vevő adatfeldolgozó; az érintett képviseletében eljáró személy

IV. A később megnyíló álláshely betöltése céljából történő adatkezelés részletei

1) Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a személyes adatok nyilvántartásba vétele és kiértékelése a kiválasztási eljárás során, beleértve a Társaság azon célját, hogy a jelen tájékoztató III. pontjában foglalt munkakörre pályázó, azonban a felvételi eljárás során felvételre nem kerülő pályázó számára lehetőséget teremtsen a később megnyíló álláshely betöltésére újabb pályázat benyújtása nélkül.

A Társaság gyakorlatában egyaránt előfordulnak a Társaság adatait megjelenítő, valamint anonim álláshirdetések is.

Az anonim álláshirdetések esetén a Társaság szem előtt tartja, hogy a pályázó kiszolgáltatott helyzetben van az információs önrendelkezési jogát tekintve.

Ennek következtében a Társaság kizárólag két cél esetében alkalmaz olyan álláshirdetést, amelyben nem tünteti fel a munkáltató nevét:

  • A Társaság nevének titokban tartása üzleti érdeket szolgál:

Például a Társaság új üzletágat hoz létre, új üzleti területen lép piacra, mely titokban tartása a konkurencia miatt a Társaság elemi érdeke.

  • A Társaság által meghirdetett pozíció megüresedésének titokban tartásához kapcsolódó érdek:

Például a Társaságnál aktuálisa betöltött munkakörre keresnek hatékonyabb munkaerőt, azonban a munkakört betöltő munkavállaló még nem került elbocsátásra. A Társaság érdeke, és etikai kötelessége egyaránt, hogy a munkavállaló ne az álláshirdetésből értesüljön munkaviszonya megszűnéséről.

2) Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

a) Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

A Társaság a pályázó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi adatokat.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Közvetlenül az érintett (álláskereső), vagy a nevében eljárásra jogosult személy részéről származó adat A pályázó neve (titulus/vezetéknév/kereszt név), az érintett képmása, lakcím (lakóhely/tartózkodási hely), postai értesítési cím (címhely/postafiók/postai szolgáltatóhely), telefonszám, E-mail cím, iskolai végzettségre/képzettségre vonatkozó személyes adatok, szakmai tapasztalatokra és korábbi munkahelyekre/gyakorlati helyekre vonatkozó személyes adatok, elismerésekkel/díjakkal összefüggő személyes adatok, nyelvismerettel kapcsolatos adatok, járművezetői engedéllyel kapcsolatos személyes adatok, érdeklődési körre vonatkozó személyes adatok, referencia/kísérőlevélben szereplő személyes adatnak minősülő adatok, a pályázati anyag kiállításának keltezése, a pályázat benyújtásának időpontja, a pályázó aláírása. A Társaság által betölteni kívánt álláshelyre történő kiválasztási eljárás befejezéséig, de legkésőbb a hozzájárulás megadását követő tárgyév lezárultáig.

Fenti adatok címzettjei: A pályázatok befogadásában, értékelésében és adminisztrációjában részt vevő adatfeldolgozó; az érintett képviseletében eljáró személy

b) Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

A Társaság – abból a célból, hogy a jelen tájékoztató III. pontjában foglalt munkakörre pályázó, azonban a felvételi eljárás során felvételre nem kerülő pályázó számára lehetőséget teremtsen a később megnyíló álláshely betöltésére újabb pályázat benyújtása nélkül -, a pályázó által a korábbi kiválasztási eljárás lezárultát követően tett, új hozzájárulása alapján kezeli az alábbi adatokat.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Közvetlenül az érintett (álláskereső), vagy a nevében eljárásra jogosult személy részéről, egy korábbi felvételi eljárásból származó adat A pályázó neve (titulus/vezetéknév/kereszt név), az érintett képmása, lakcím (lakóhely/tartózkodási hely), postai értesítési cím (címhely/postafiók/postai szolgáltatóhely), telefonszám, E-mail cím, iskolai végzettségre/képzettségre vonatkozó személyes adatok, szakmai tapasztalatokra és korábbi munkahelyekre/gyakorlati helyekre vonatkozó személyes adatok, elismerésekkel/díjakkal összefüggő személyes adatok, nyelvismerettel kapcsolatos adatok, járművezetői engedéllyel kapcsolatos személyes adatok, érdeklődési körre vonatkozó személyes adatok, referencia/kísérőlevélben szereplő személyes adatnak minősülő adatok, a pályázati anyag kiállításának keltezése, a pályázat benyújtásának időpontja, a pályázó aláírása. A Társaság által betölteni kívánt álláshelyre történő kiválasztási eljárás befejezéséig, de legkésőbb a hozzájárulás megadását követő tárgyév lezárultáig.

Fenti adatok címzettjei: A pályázatok befogadásában, értékelésében és adminisztrációjában részt vevő adatfeldolgozó; az érintett képviseletében eljáró személy

c) Jogalap: Jogos érdek

A Társaság, a meghirdetett álláshely vonatkozásában megfelelő kvalitásokkal rendelkező pályázó általi betöltéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli az alábbi adatokat.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból származó adatok A Társaság által betölteni kívánt álláshellyel kapcsolatos, a pályázó szakmai életútjára vonatkozó adatok (Publikációk, előadások, szakdolgozatok) A Társaság által betölteni kívánt álláshelyre történő kiválasztási eljárás befejezéséig, de legkésőbb az adat rögzítését követő tárgyév lezárultáig.

Fenti adatok címzettjei: A pályázatok befogadásában, értékelésében és adminisztrációjában részt vevő adatfeldolgozó; az érintett képviseletében eljáró személy

V. A pályázati eljárás vonatkozásában indult, jogi eljárásban való részvétel céljából történő adatkezelés részletei

1) Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a pályázati eljárás vonatkozásában indult jogi eljárással kapcsolatos jogérvényesítés, érdekérvényesítés, valamint az előírt kötelezettségeknek való megfelelés érdekében történő adatkezelés.

2) Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

a) Jogalap: Jogos érdek

A Társaság a pályázati eljárás vonatkozásában indult jogi eljárással kapcsolatos jogérvényesítés, érdekérvényesítés, valamint az előírt kötelezettségeknek való megfeleléssel kapcsolatos jogos érdeke alapján kezeli az alábbi adatokat.

Az adatok tárolásának időtartama a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. elévülésre vonatkozó 6.21-6.25.§ alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A pályázati eljárás vonatkozásában indult jogi eljárással kapcsolatos jogérvényesítéssel, érdekérvényesítéssel, valamint az előírt kötelezettségeknek való megfeleléssel kapcsolatos adatok A jogi eljárás vonatkozásában releváns pályázati eljárással kapcsolatban kezelt adtok A jogi eljárás lezárultát követő 5 év

Fenti adatok címzettjei: A Társaság képviseletében eljáró ügyvédi iroda; az érintett képviseletében eljáró személy

VI. Személyes ügyfélfogadás során végzett adatkezelés

1)    Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja az ügyfélfogadás menetének megkönnyítése, valamit annak rekonstruálhatósága.

2)    Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogos érdek

A Társaság adatkezelése az ügyfélfogadás menetének megkönnyítése (pl: munkaszervezés, tárgyalófoglalás, etc.), valamint az ügyfélfogadás számára nyitva álló helyiségek vagyonvédelme szempontjából szükséges rekonstruálhatóság érdekében történik.

Az adatok tárolásának időtartama érdekmérlegelés alapján került meghatározásra. (Amennyiben szabálysértési vagy büntetőeljárás indítása szükséges, a tárolás az eljárás jogerős lezárásáig tart)

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Az ügyfélfogadó helyiségbe belépő érintett adata Név;

Érkezés dátuma (pontos idő)

Kihez érkezett; Milyen ügyben érkezett;

Távozás dátuma (pontos idő)

Az adatok rögzítését követően legfeljebb 13 hónap

Fenti adatok címzettjei: Amennyiben szabálysértési vagy büntetőeljárás indítása szükséges, az eljárásban résztvevő hatóság(ok).

Megjegyzés: A Társaság elektronikus megfigyelőrendszert nem alkalmaz, ehhez kapcsolódó adatkezelést nem végez.

VII. Hangrögzítés során végzett adatkezelés

1)    Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a Társaság és az érintett telefonos kapcsolattartása során elhangzottak rekonstruálhatósága.

2)    Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogos érdek

A Társaság adatkezelésének alapja, a telefonos kapcsolattartása során – a jogszabályi előírás alapján kötelezően rögzítendő adatok kivételével – rögzített adatok kezelése vonatkozásában, a Társaság azon érdeke, hogy – pl: jogvita eldöntése, bizonyítás során történő felhasználás céljából – rekonstruálni tudja a beszélgetésben elhangzottakat.

Az adatok tárolásának időtartama a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. elévülésre vonatkozó 6.21-6.25.§ alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A telefonos kapcsolattartás során elhangzott adatok Az érintett hangja; (beleértve a telefonos kapcsolattartás

a telefonbeszélgetés során elhangzó adatok

A hangfelvétel rögzítésétől számított 5 év.

Fenti adatok címzettjei: Bíróság; az érintett képviseletében eljáró személy, Magyar Nemzeti Bank; Fogyasztóvédelmi Hatóság

VIII. Az adatkezelés magában foglal-e automatikus döntéshozatalt (ún. profilalkotást)

A Társaság nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt.

IX. Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok?

A Társaságot az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő.

Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

Jelen adatkezelési tájékoztató az egyes adatkezelések vonatkozásában rögzíti a címzettek körét.

A Társaság külföldre történő adattovábbítást nem végez.

X. Milyen adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor?

Adatkezelési tevékenységünk során előfordulnak olyan technikai műveletek, amelyek végrehajtásához Társaságunk külső segítséget, adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe, amelyek ennek érdekében személyes adatokat kezelnek.

A Társaság nevében és utasításai alapján eljáró adatfeldolgozók az adatkezelés jellemzőinek megfelelően az alábbi tevékenységekben vesznek részt:

Név Székhely Tevékenységi kör
expedIT (rendszergazda) Informatikai Tanácsadó és Kommunikációs Kft. 1088 Budapest, Múzeum u. 1-3. IX. emelet Rendszertámogatói, adatbázis adminisztrátori szolgáltatás
Eurodoc 2000 Kft. 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2. Digitalizálás, irattárolási, iratkezelési és iratmegsemmisítési szolgáltatás
dr. Kovács Róbert ügyvéd 1075 Budapest Asbóth utca 22. Jogi eljárás megindítása, azok során a társaság képviselete.
Opennetworks Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 2. em. A hangrögzítést lehetővé tévő VOIP rendszer kialakítása, hanganyagok tárolása
Mail Services Kft. 1158 Budapest, Petrence u. 96. Postaszolgáltatás

XI. Milyen jogai vannak a Társaság által kezelt személyes adataival összefüggésben?

Amennyiben Társaságunk az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján különböző jogosultságok illetik meg az alábbiak szerint.

A hozzáféréshez való jog Tájékoztatást kérhet arról, hogy a Társaság miként kezeljük személyes adatait, beleértve az alábbiakat:

·         Az adatkezelés célja, indoka

·         A kezelt személyes adatok kategóriái

·         A személyes adatok megosztása

·         Az adatkezelés időtartama, a meghatározására szolgáló kritériumok

·         Az Önt megillető jogok

·         A kezelt adatok forrása (Amennyiben az adatokat nem Ön bocsátotta rendelkezésre)

·         Az adatkezelés magában foglal-e automatikus döntéshozatalt (ún. profilalkotást)

·         Amennyiben személyes adatai egy Európai Gazdasági Térségen kívüli országba kerülnek továbbításra, miképpen gondoskodik a Társaság az Ön adatai védelméről

Továbbá lehetősége van másolatot kérni az általunk kezelt személyes adatairól.

További példányok azonban csak térítés ellenében kérvényezhetők.

A helyesbítéshez való jog Fontos, hogy az Ön megfelelő, naprakész és pontos személyes adatait kezelje a Társaság. Ezért célszerű élni azon jogával, hogy tájékoztassa a Társaságot, amennyiben bármely, a Társaság által kezelt személyes adata helytelen, vagy aktualitását vesztette.

/pl. megváltozott a lakóhelye/

Az adatok pontosításáról (kijavítás, kiegészítés) a Társaság haladéktalanul intézkedik.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Amennyiben a Társaság jogellenesen kezeli a személyes adatait, – például azokat a szükségesnél hosszabb ideig vagy megfelelő cél nélkül kezelik -, kérheti, hogy töröljék ezeket az adatokat.
Az adatkezelés korlátozásához való jog Amennyiben Ön kérte személyes adatai helyesbítését, kérelme beérkezésének időpontjától személyes adatai pontosságának megerősítéséig, illetve az adatok kérelmének megfelelő módosításáig, avagy amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy annak kivizsgálásáig jogosult az adatkezelés korlátozására.

A korlátozás azt jelenti, hogy személyes adatait – azok tárolását kivéve – kizárólag az Ön hozzájárulásával összhangban kezelheti a Társaság, avagy abban az esetben, ha ez szükséges egy jogi igény érvényesítése kapcsán, valaki más jogainak a védelméhez, illetve ha fontos közérdek fűződik az adatkezeléshez.

Abban az esetben is kérelmezheti, hogy a Társaság korlátozza személyes adatainak kezelését, ha a kezelés jogellenes, de nem szeretné, hogy töröljék a személyes adatokat.

A tiltakozáshoz való jog Ön jogosult tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, amennyiben arra a Társaság jogos érdeke alapján kerül sor, illetve ha egy automatizált döntést kíván felülvizsgáltatni.

Ilyen esetekben a Társaság csak akkor folytathatja az adatkezelést, ha bizonyítja, hogy ezt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Mindazonáltal személyes adatait a Társaság jogosult kezelni, ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges.

Az adat-hordozhatósághoz való jog Kérheti, hogy – a hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítése érdekében történő – adatkezelés céljából a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában adja át Önnek a Társaság.

Továbbá joga van a Társaságtól igényelni, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A hozzájárulás visszavonása Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez, úgy Ön jogosult a hozzájárulás visszavonására.

Ilyen esetben a Társaság megszünteti az e jogalapon alapuló adatkezelési tevékenységeket, a kizárólag hozzájárulás alapján kezelt adatokat pedig törli.

XII. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó a személyes adatait érintő adatkezelési tevékenysége során jogsértést követett el vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amelynek vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Webcíme: http://naih.hu

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszáma: +36 (1) 391-1400

Telefax száma: +36 (1) 391-1410

Jogainak megsértése esetén lehetősége van bírósághoz is fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.