Adatkezelési tájékoztató álláskeresők részére

A Debt-Invest Zrt. (Továbbiakban: Társaság) által meghirdetett munkakörök betöltésére irányuló kiválasztási eljárás során, az álláshirdetésre pályázók személyes adatainak kezelésére vonatkozik a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója.

Az adatkezelő megnevezése
DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság

(DEBT-INVEST Zrt.)

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei
Székhely/Postai cím North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet
Személyes ügyfélfogadás North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet
E-mail cím debt@debt.hu; HR@debt.hu
Webcím www.debt.hu
Telefon +36 1 268 0000
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Postai cím North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet
E-mail cím adatkezeles@debt.hu
Telefon +36 1 268 0000

Milyen forrásból jut hozzá a Társaság az adatokhoz?

A Társaság által kezelt adatok az alábbi forrásból származnak:

 • Közvetlenül az érintett (álláskereső), vagy a nevében eljárásra jogosult személy részéről;
 • Nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok részéről (Pl: internetes önéletrajz-adatbázisban található önéletrajzok; etc.);
 1. A meghirdetett álláshely betöltésére irányuló toborzás céljából történő adatkezelés részletei

1)Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a hozzá közvetlenül beérkezett, illetve az internetes önéletrajz-adatbázisban található önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatok nyilvántartásba vétele és kiértékelése a kiválasztási eljárás során.

A Társaság gyakorlatában egyaránt előfordulnak a Társaság adatait megjelenítő, valamint anonim álláshirdetések is.

Az anonim álláshirdetések esetén a Társaság szem előtt tartja, hogy a pályázó kiszolgáltatott helyzetben van az információs önrendelkezési jogát tekintve.

Ennek következtében a Társaság kizárólag két cél esetében alkalmaz olyan álláshirdetést, amelyben nem tünteti fel a munkáltató nevét:

 • A Társaság nevének titokban tartása üzleti érdeket szolgál:

Például a Társaság új üzletágat hoz létre, új üzleti területen lép piacra, mely titokban tartása a konkurencia miatt a Társaság elemi érdeke.

 • A Társaság által meghirdetett pozíció megüresedésének titokban tartásához kapcsolódó érdek:

Például a Társaságnál aktuálisa betöltött munkakörre keresnek hatékonyabb munkaerőt, azonban a munkakört betöltő munkavállaló még nem került elbocsátásra. A Társaság érdeke, és etikai kötelessége egyaránt, hogy a munkavállaló ne az álláshirdetésből értesüljön munkaviszonya megszűnéséről.

2) Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

a) Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

A Társaság a pályázó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi adatokat.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Közvetlenül az érintett (álláskereső), vagy a nevében eljárásra jogosult személy részéről származó adat A pályázó neve (titulus/vezetéknév/kereszt név), az érintett képmása, lakcím (lakóhely/tartózkodási hely), postai értesítési cím (címhely/postafiók/postai szolgáltatóhely), telefonszám, E-mail cím, iskolai végzettségre/képzettségre vonatkozó személyes adatok, szakmai tapasztalatokra és korábbi munkahelyekre/gyakorlati helyekre vonatkozó személyes adatok, elismerésekkel/díjakkal összefüggő személyes adatok, nyelvismerettel kapcsolatos adatok, járművezetői engedéllyel kapcsolatos személyes adatok, érdeklődési körre vonatkozó személyes adatok, referencia/kísérőlevélben szereplő személyes adatnak minősülő adatok, a pályázati anyag kiállításának keltezése, a pályázat benyújtásának időpontja, a pályázó aláírása. A Társaság által betölteni kívánt álláshelyre történő kiválasztási eljárás befejezéséig.

Fenti adatok címzettjei: A pályázatok befogadásában, értékelésében és adminisztrációjában részt vevő adatfeldolgozó; az érintett képviseletében eljáró személy

b) Jogalap: Jogos érdek

A Társaság, a meghirdetett álláshely vonatkozásában megfelelő kvalitásokkal rendelkező pályázó általi betöltéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli az alábbi adatokat.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból származó adatok A Társaság által betölteni kívánt álláshellyel kapcsolatos, a pályázó szakmai életútjára vonatkozó adatok (Publikációk, előadások, szakdolgozatok) A Társaság által betölteni kívánt álláshelyre történő kiválasztási eljárás befejezéséig.

Fenti adatok címzettjei: A pályázatok befogadásában, értékelésében és adminisztrációjában részt vevő adatfeldolgozó; az érintett képviseletében eljáró személy

II. A később megnyíló álláshely betöltése céljából történő adatkezelés részletei

 1. Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a személyes adatok nyilvántartásba vétele és kiértékelése a kiválasztási eljárás során, beleértve a Társaság azon célját, hogy a jelen tájékoztató I. pontjában foglalt munkakörre pályázó, azonban a felvételi eljárás során felvételre nem kerülő pályázó számára lehetőséget teremtsen a később megnyíló álláshely betöltésére újabb pályázat benyújtása nélkül.

A Társaság gyakorlatában egyaránt előfordulnak a Társaság adatait megjelenítő, valamint anonim álláshirdetések is.

Az anonim álláshirdetések esetén a Társaság szem előtt tartja, hogy a pályázó kiszolgáltatott helyzetben van az információs önrendelkezési jogát tekintve.

Ennek következtében a Társaság kizárólag két cél esetében alkalmaz olyan álláshirdetést, amelyben nem tünteti fel a munkáltató nevét:

 • A Társaság nevének titokban tartása üzleti érdeket szolgál:

Például a Társaság új üzletágat hoz létre, új üzleti területen lép piacra, mely titokban tartása a konkurencia miatt a Társaság elemi érdeke.

 • A Társaság által meghirdetett pozíció megüresedésének titokban tartásához kapcsolódó érdek:

Például a Társaságnál aktuálisa betöltött munkakörre keresnek hatékonyabb munkaerőt, azonban a munkakört betöltő munkavállaló még nem került elbocsátásra. A Társaság érdeke, és etikai kötelessége egyaránt, hogy a munkavállaló ne az álláshirdetésből értesüljön munkaviszonya megszűnéséről.

2) Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

a) Jogalap: Önkéntes hozzájárulás

A Társaság – abból a célból, hogy a jelen tájékoztató I. pontjában foglalt munkakörre pályázó, azonban a felvételi eljárás során felvételre nem kerülő pályázó számára lehetőséget teremtsen a később megnyíló álláshely betöltésére újabb pályázat benyújtása nélkül -, a pályázó által a korábbi kiválasztási eljárás lezárultát követően tett, új hozzájárulása alapján kezeli az alábbi adatokat.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Közvetlenül az érintett (álláskereső), vagy a nevében eljárásra jogosult személy részéről, egy korábbi felvételi eljárásból származó adat A pályázó neve (titulus/vezetéknév/kereszt név), az érintett képmása, lakcím (lakóhely/tartózkodási hely), postai értesítési cím (címhely/postafiók/postai szolgáltatóhely), telefonszám, E-mail cím, iskolai végzettségre/képzettségre vonatkozó személyes adatok, szakmai tapasztalatokra és korábbi munkahelyekre/gyakorlati helyekre vonatkozó személyes adatok, elismerésekkel/díjakkal összefüggő személyes adatok, nyelvismerettel kapcsolatos adatok, járművezetői engedéllyel kapcsolatos személyes adatok, érdeklődési körre vonatkozó személyes adatok, referencia/kísérőlevélben szereplő személyes adatnak minősülő adatok, a pályázati anyag kiállításának keltezése, a pályázat benyújtásának időpontja, a pályázó aláírása. A Társaság által betölteni kívánt álláshelyre történő kiválasztási eljárás befejezéséig, de legkésőbb a hozzájárulás megadását követő tárgyév lezárultáig.

Fenti adatok címzettjei: A pályázatok befogadásában, értékelésében és adminisztrációjában részt vevő adatfeldolgozó; az érintett képviseletében eljáró személy

b) Jogalap: Jogos érdek

A Társaság, a meghirdetett álláshely vonatkozásában megfelelő kvalitásokkal rendelkező pályázó általi betöltéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli az alábbi adatokat.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból származó adatok A Társaság által betölteni kívánt álláshellyel kapcsolatos, a pályázó szakmai életútjára vonatkozó adatok (Publikációk, előadások, szakdolgozatok) A Társaság által betölteni kívánt álláshelyre történő kiválasztási eljárás befejezéséig, de legkésőbb az adat rögzítését követő tárgyév lezárultáig.

Fenti adatok címzettjei: A pályázatok befogadásában, értékelésében és adminisztrációjában részt vevő adatfeldolgozó; az érintett képviseletében eljáró személy

III. A pályázati eljárás vonatkozásában indult, jogi eljárásban való részvétel céljából történő adatkezelés részletei

 1. Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a pályázati eljárás vonatkozásában indult jogi eljárással kapcsolatos jogérvényesítés, érdekérvényesítés, valamint az előírt kötelezettségeknek való megfelelés érdekében történő adatkezelés.

2) Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

a) Jogalap: Jogos érdek

A Társaság a pályázati eljárás vonatkozásában indult jogi eljárással kapcsolatos jogérvényesítés, érdekérvényesítés, valamint az előírt kötelezettségeknek való megfeleléssel kapcsolatos jogos érdeke alapján kezeli az alábbi adatokat.

Az adatok tárolásának időtartama a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. elévülésre vonatkozó 6.21-6.25.§ alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A pályázati eljárás vonatkozásában indult jogi eljárással kapcsolatos jogérvényesítéssel, érdekérvényesítéssel, valamint az előírt kötelezettségeknek való megfeleléssel kapcsolatos adatok A jogi eljárás vonatkozásában releváns pályázati eljárással kapcsolatban kezelt adtok A jogi eljárás lezárultát követő 5 év

Fenti adatok címzettjei: A Társaság képviseletében eljáró ügyvédi iroda; az érintett képviseletében eljáró személy

IV. Személyes ügyfélfogadás során végzett adatkezelés

1) Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja az ügyfélfogadás menetének megkönnyítése, valamit annak rekonstruálhatósága személy- és vagyonvédelmi célból.

2)   Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogos érdek

A Társaság adatkezelése az ügyfélfogadás menetének megkönnyítése (pl: munkaszervezés, tárgyalófoglalás, etc.), valamint az ügyfélfogadás számára nyitva álló helyiségek személy- és vagyonvédelme szempontjából szükséges rekonstruálhatóság érdekében történik.

Az adatok tárolásának időtartama érdekmérlegelés alapján került meghatározásra. (Amennyiben szabálysértési vagy büntetőeljárás indítása szükséges, a tárolás az eljárás jogerős lezárásáig tart)

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
Az ügyfélfogadó helyiségbe belépő érintett adata Név; Személyi igazolvány szám;

Érkezés dátuma (pontos idő)

Kihez érkezett; Milyen ügyben érkezett;

Távozás dátuma (pontos idő)

Az adatok rögzítését követően 60 nap

Fenti adatok címzettjei: Amennyiben szabálysértési vagy büntetőeljárás indítása szükséges, az eljárásban résztvevő hatóság(ok).

Megjegyzés: A Társaság elektronikus megfigyelőrendszert nem alkalmaz, ehhez kapcsolódó adatkezelést nem végez.

V. Hangrögzítés során végzett adatkezelés

1)   Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a Társaság és az érintett, nem panasz tárgyú telefonos kapcsolattartása során elhangzottak rekonstruálhatósága.

2)   Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogos érdek

A Társaság adatkezelésének alapja, a telefonos kapcsolattartása során – a jogszabályi előírás alapján kötelezően rögzítendő adatok kivételével – rögzített adatok kezelése vonatkozásában, a Társaság azon érdeke, hogy – pl: jogvita eldöntése, bizonyítás során történő felhasználás céljából, illetve minőségbiztosítási szempontból – rekonstruálni tudja a beszélgetésben elhangzottakat.

Az adatok tárolásának időtartama a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. elévülésre vonatkozó 6.21-6.25.§ alapján került meghatározásra.

Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A telefonos kapcsolattartás során elhangzott adatok A hanganyagot tároló rendszerben rögzített adat: Hívás időpontja (nap, óra, perc); Hívó szám; Hívott szám; Hívott mellék szám; Hívás hossza, Beszélgetés hossza

A hanganyagban rögzített adat: hang, a beszélgetés során elhangzott valamennyi személyes adatnak minősülő adat/információ

A hangfelvétel rögzítésétől számított 5 év.

Fenti adatok címzettjei: Bíróság; az érintett képviseletében eljáró személy, Magyar Nemzeti Bank; Fogyasztóvédelmi Hatóság

VI. Panaszkezelési célból történő adatkezelés

1)   Milyen célból kezeli a Társaság az adatokat?

A Társaság adatkezelésének célja a tudomására jutott – írásban, vagy szóban bejelentett – ügyfél-elégedetlenség kezelése (kivizsgálása, panasz jogosságának megállapítása, etc.) a jogszabály előírásainak megfelelően.

2)   Mi a jogalapja a Társaság adatkezelésének?

Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése

A Társaság az alább felsorolt, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, jogi kötelezettség teljesítése alapján kezeli az engedményezett és megbízás alapján kezelt követelések alábbi adatait.

Az adatok tárolásának időtartama az alább felsorolt, vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően került meghatározásra:

 • A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288.§
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §
 • Magyar Nemzeti Bank elnökének 46/2018. (XII. 17.) rendelete
 • A befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalvány kibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdései
Adatok kategóriája Adatok típusa Tárolási idő
A panaszos és az ügy azonosítására szolgáló adatok Név (születési név);

születési idő; születési hely; anyja neve (amennyiben a panaszos nem a Társaság ügyfele)

ügyszám; Ügy azonosítószám

A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.
Kapcsolattartási adatok Lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.
A panasz vonatkozásában kezelt adatok Panasz tárgya, Panasz leírása,

A panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölése,

A panasz előterjesztésének időpontja, Panasz típusa, benyújtásának módja,

A panasz sorszáma

Az ügyfél által bemutatott/csatolt dokumentumok tartalma;

Jegyzőkönyv felvétele esetén a panaszos aláírása

A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.
A panasz telefonos bejelentése esetén kezelt adatok A hanganyagot tároló rendszerben rögzített adat: Hívás időpontja (nap, óra, perc); Hívó szám; Hívott szám; Hívott mellék szám; Hívás hossza, Beszélgetés hossza

A hanganyagban rögzített adat: hang, a beszélgetés során elhangzott valamennyi személyes adatnak minősülő adat/információ, (Külön kiemelve a panaszkezelési nyilvántartásba kerülő adatokat – Lásd A panasz vonatkozásában kezelt adatok)

A panasz ügyintézés lezárásától számított 5 év.

Fenti adatok címzettjei: Bíróság; a Társaság által megbízott ügyvéd; Magyar Nemzeti Bank

VII. Az adatkezelés magában foglal-e automatikus döntéshozatalt (ún. profilalkotást)

A Társaság nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt.

VIII. Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok?

A Társaságot az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő.

Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

Jelen adatkezelési tájékoztató az egyes adatkezelések vonatkozásában rögzíti a címzettek körét.

A Társaság külföldre történő adattovábbítást nem végez.

IX. Milyen adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor?

Adatkezelési tevékenységünk során előfordulnak olyan technikai műveletek, amelyek végrehajtásához Társaságunk külső segítséget, adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe, amelyek ennek érdekében személyes adatokat kezelnek.

A Társaság nevében és utasításai alapján eljáró adatfeldolgozók az adatkezelés jellemzőinek megfelelően az alábbi tevékenységekben vesznek részt:

Név Székhely Tevékenységi kör
expedIT (rendszergazda) Informatikai Tanácsadó és Kommunikációs Kft. 1088 Budapest, Múzeum u. 1-3. IX. emelet Rendszertámogatói, adatbázis adminisztrátori szolgáltatás
Eurodoc 2000 Kft. 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2. Digitalizálás, irattárolási, iratkezelési és iratmegsemmisítési szolgáltatás
dr. Kovács Róbert ügyvéd 1075 Budapest Asbóth utca 22. Jogi eljárás megindítása, azok során a társaság képviselete.
Opennetworks Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 2. em. A hangrögzítést lehetővé tévő VOIP rendszer kialakítása, hanganyagok tárolása
Europortó Bt. 1137 Budapest, Pozsonyi út 40. Postaszolgáltatás
Portó Budapest Kft. 1137 Budapest, Pozsonyi út 40. Postaszolgáltatás

X. Milyen jogai vannak a Társaság által kezelt személyes adataival összefüggésben?

Amennyiben Társaságunk az Ön személyes adatait kezeli, az alábbi érintetti jogosultságok illetik meg:

 • Hozzáféréshez való jog
 • Helyesbítéshez való jog
 • Zároláshoz (adatkezelés korlátozáshoz) való jog
 • Tiltakozáshoz való jog
 • Törléshez való jog
 • Adathordozhatósághoz való jog
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog (Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása)

Részletes tájékoztatást az érintetti jogokról, a Társaság honlapján, az „Érintetti jogok” menüpontban találhat.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

 

 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó a személyes adatait érintő adatkezelési tevékenysége során jogsértést követett el vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amelynek vizsgálata ingyenes.
Elérhetőség
Cím
Levelezési cím
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1374 Budapest, Pf. 603.
E-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu
Webcím www.naih.hu
Telefon +36 (1) 391-1400
Fax +36 (1) 391-1410
Bíróság
Jogainak megsértése esetén lehetősége van bírósághoz is fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
Webcím https://birosag.hu/birosag-kereso