HONLAP ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A www.debt.hu weboldal látogatói számára

A Debt-Invest Zrt. (Továbbiakban: Társaság) jelen adatkezelési tájékoztatója a www.debt.hu honlapot látogatók személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

Az adatkezelő megnevezése
DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zártkörű Részvénytársaság

(DEBT-INVEST Zrt.)

Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségei
Székhely/Postai cím North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet
Személyes ügyfélfogadás North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet
E-mail cím debt@debt.hu
Webcím www.debt.hu
Telefon +36 1 268 0000
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Postai cím North Point Center Irodaház – 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66, B rész, V. emelet
E-mail cím adatkezeles@debt.hu
Telefon +36 1 268 0000

I. Milyen forrásból jut hozzá a Társaság az adatokhoz?

A Társaság által kezelt adatok az alábbi forrásból származnak:

  • Közvetlenül az érintett, vagy a nevében eljárásra jogosult személy részéről

II. A személyes adatok kezelésének esetei

  • Sütik alkalmazása:

/A sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatás az alábbi linken érhető el: http://www.debt.hu/cookie/ /

Munkamenetet biztosító sütik listája
Süti neve Jogalap Funkció Kezelt információk köre Tárolási idő A sütit biztosítja
PHPSESSID Jogos érdek A munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között. Alfanumerikus karakterekből képzett egyedi session id A böngésző bezárásakor vagy a munkamenet végén. Saját
Használatot támogató sütik listája
Süti neve Jogalap Funkció Kezelt információk köre Tárolási idő A sütit biztosítja
cookieconsent_dismissed Hozzájárulás

/Ön jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét./

Megelőzi, hogy a sütire vonatkozó üdvözlő szöveg megjelenjen minden alkalommal, amikor a felhasználó meglátogatja a webhelyet Jegyzi a felhasználó hozzájárulását a sütik alkalmazásához a webhely megtekintése közben. 1 év Saját

III. Az adatkezelés magában foglal-e automatikus döntéshozatalt (ún. profilalkotást)

A Társaság nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt.

IV. Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatok?

A Társaságot az általa kezelt személyes adatok közlése, az azokba való betekintés, valamint továbbításuk céljából jogszabály felhatalmazása alapján megkeresheti hatóság (különösen szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vagy más adatkezelő.

Amennyiben a megkereső szerv a kérelmében pontosan megjelöli a kért adatok körét, a kérelem célját és jogalapját és a megkeresés teljesítése jogszabályba nem ütközik, a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

Jelen adatkezelési tájékoztató az egyes adatkezelések vonatkozásában rögzíti a címzettek körét.

A Társaság külföldre történő adattovábbítást nem végez.

V. Milyen adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor?

Adatkezelési tevékenységünk során előfordulnak olyan technikai műveletek, amelyek végrehajtásához Társaságunk külső segítséget, adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe, amelyek ennek érdekében személyes adatokat kezelnek.

A Társaság nevében és utasításai alapján eljáró adatfeldolgozók az adatkezelés jellemzőinek megfelelően az alábbi tevékenységekben vesznek részt:

Név Székhely Tevékenységi kör
Studio3way Kft. 3300 Eger, Bródy Sándor u. 6. 1. em. 1. Honlap szerkesztési tevékenység, weblap design
expedIT (rendszergazda) Informatikai Tanácsadó és Kommunikációs Kft. 1088 Budapest, Múzeum u. 1-3. IX. emelet Rendszertámogatói, adatbázis adminisztrátori szolgáltatás

VI. Milyen jogai vannak a Társaság által kezelt személyes adataival összefüggésben?

Amennyiben Társaságunk az Ön személyes adatait kezeli, az alábbi érintetti jogosultságok illetik meg:

  • Hozzáféréshez való jog
  • Helyesbítéshez való jog
  • Zároláshoz (adatkezelés korlátozáshoz) való jog
  • Tiltakozáshoz való jog
  • Törléshez való jog
  • Adathordozhatósághoz való jog
  • Hozzájárulás visszavonásához való jog (Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása)

Részletes tájékoztatást az érintetti jogokról, a Társaság honlapján, az „Érintetti jogok” menüpontban találhat.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Társaság által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó a személyes adatait érintő adatkezelési tevékenysége során jogsértést követett el vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, amelynek vizsgálata ingyenes.
Elérhetőség
Cím
Levelezési cím
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1374 Budapest, Pf. 603.
E-mail cím ugyfelszolgalat@naih.hu
Webcím www.naih.hu
Telefon +36 (1) 391-1400
Fax +36 (1) 391-1410
Bíróság
Jogainak megsértése esetén lehetősége van bírósághoz is fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
Webcím https://birosag.hu/birosag-kereso