Felügyeleti határozatok

A MAGYAR NEMZETI BANK H-FH-I-B-9/2022. számú határozata

A MAGYAR NEMZETI BANK H-FH-I-B-9/2022. számú határozata

A DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zrt.-nél (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66. V. emelet) (Pénzügyi vállalkozás) folytatott fogyasztóvédelmi témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) az alábbi

határozatot

hozza:

I. Az MNB felhívja a Pénzügyi vállalkozást, hogy mindenkor tartsa be a panaszkezelési szabályzat tartalmának kialakítására, valamint a fogyasztói panaszok kezelése során a panaszok határidőben történő megválaszolására és a válasz igazolható módon történő megküldésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

II. Az MNB a Pénzügyi vállalkozással szemben a panaszok határidőben történő megválaszolására és a válasz igazolható módon történő megküldésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 250.000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

Kelt: Budapest, 2022. február 22.

A MAGYAR NEMZETI BANK H-FK-I-B-17/2019. számú határozata

Az Ügyfél … kérelme alapján a DEBT-INVEST Pénzügyi Szolgáltató és Befektetési Zrt.-nél (székhelye: 1022 Budapest, Bimbó út 29.) (Pénzügyi vállalkozás) folytatott fogyasztóvédelmi eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

határozatot

hozza:

  1. Az MNB felhívja a Pénzügyi vállalkozást, hogy a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak tegyen eleget, így különösen a fogyasztói panaszt minden esetben a jogszabályban előírt határidőben válaszolja meg, a fogyasztói panasz kivizsgálását követően válaszában minden esetben részletesen térjen ki a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, és a panasz kivizsgálásának eredményéről történő tájékoztatást mindenkor pontos indokolással lássa el.
  2. Az MNB a Pénzügyi vállalkozással szemben – a fogyasztói panaszok kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel – 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

/Kelt: Budapest, 2019. január 24./