KHR Tájékoztató

1) A KHR jelentése

A Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR) a Bankközi Informatikai Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: BISZ) által kezelt hitelinformációs adatbázis.

/A KHR elődje az úgynevezett „BAR lista” (Bankközi Adós-és Hitelinformációs Rendszer) volt, mely negatív listás adósnyilvántartásként kizárólag azon adósok adatait kezelte, amely adósok mulasztásba estek a hitelszerződéseik visszafizetése kapcsán. /

2) A KHR célja

A KHR segítséget nyújt ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. Ezáltal a hitelezési kockázatok összességében csökkenhetnek, a felelős hitelezési tevékenység könnyebbé válhat, és mindez gyorsíthatja és kedvezőbbé teheti a hitelfelvételt.

A KHR működtetésének célja ezen túlmenően, hogy védje az ország
pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon.

3) A KHR funkciója

A KHR rendszer – a BAR listától eltérően – megkülönbözteti a pozitív és a negatív KHR listát:

  • Pozitív KHR lista

Azok a hitelfelvevők, akik megfelelő rendszerességgel és időben rendezik a tartozásaikat a pozitív KHR listán szerepelnek.

Előnye:

A pozitív KHR listán szereplő adós alacsonyabb hitelkockázatot jelent, így egy új hitelfelvétel esetén gyorsabb igényléshez, alacsonyabb kamatokhoz vezethet.

A pozitív KHR listán szereplő személy nyilatkozhat arról, hogy a rögzített hiteladatok a hitelintézetek számára lekérdezhetőek-e egy hitelbírálat során, vagy nem.

A pozitív KHR listán szereplő adós dönthet, hogy a szerződés lezárásával azonnal törlésre kerüljenek az adatai a KHR rendszerből, vagy még öt évig szerepeljen a nyilvántartásban.

  • Negatív KHR lista

A Negatív KHR listára az alábbi esetekben lehet felkerülni:

A) Mulasztás

Kétféle státuszban szerepelhet rajta: aktív vagy passzív

  • Aktív státusz: ha 90 napnál régebbi, a minimálbérnél nagyobb összegű lejárt tartozása van.
  • Passzív státusz: ha bekövetkezett a mulasztás, de a tartozás már rendezésre került.

1 év múlva törlődik ez a státusz, amennyiben a teljes tartozás rendezésre került.

5 év múlva kerül törlésre hátralék elengedésénél, amennyiben a követelés jogosultjával történő megállapodás, vagy a követelés egy részének elengedését követően került megfizetésre a csökkentett összegű tartozás.

10 év múlva kerül törlésre, amennyiben a mulasztás mindvégig fennáll.

B) Amennyiben valótlan adatot közöl és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vagy hamisított okirat használata miatt a bíróság jogerős határozatában megállapítja a vonatkozó bűncselekményt.

A bűncselekménytől számított 5 évig tárolják az adatokat a KHR csalás nyilvántartásában.

C) Amennyiben készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl: bankkártya vagy hitelkártya) használatával való visszaélés bűncselekményét bíróság megállapítja.

A bűncselekménytől számított 5 évig tárolják az adatokat a KHR kártyavisszaélések nyilvántartásában.

4) A KHR-ben nyilvántartott adatok megismerése

Mindenkinek joga van a róla nyilvántartott adatokat megismerni.

Bármely a KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át
ezeket, továbbá arról, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.

A tájékoztatásért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A kérelmének eredményéről szoros törvényi határidők alapján levélben, vagy kérése esetén e-mailen kap hivatalos tájékoztatást.

5) További információk